Slovakia

Asociacia poskytovatelov socialnych sluzieb SR

Cachticka 17
831 06 Bratislava
Slovakia
www.apssvsr.skAnna Ghannamova
Member of the EAN´s General Assembly

E-mail

Kristina Kovacs
Secretary

E-mail